Administracija

 

Pavaduotoja ugdymui:

Vil nuotraukaRentelienė Vilija

1984 m. baigė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginę mokyklą ir įgijo auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose specialybę. 1997 m. pradėjo dirbti Liubavo pagrindinėje mokykloje vaikų šokių ratelio mokytoja. 2004 m. baigė Marijampolės kolegiją ir įgijo pradinės mokyklos mokytojo kvalifikaciją. 2005 m. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultete baigė aukštųjų neuniversitetinių studijų edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir įgijo mokytojo profesinę kvalifikaciją.

2005 m. suteikta choreografijos, 2009 m. žmogaus saugos, 2011 m. etikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

Nuo 2002 m. - direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2005 m. suteikta trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Pamokų laikas

1) 08:30 - 09:15

2) 09:25 - 10:10

3) 10:20 - 11:05

Ilgoji pertrauka 0-4 kl. mokiniams

4) 11:25 - 12:10

Ilgoji pertrauka 5-9 kl. mokiniams

5) 12:30 - 13:15

6) 13:20 - 14:05

7) 14:10- 14:55

 

Mokinių pavėžėjimas

7.30 val. - Kalvarija

7.40 val. – Akmenynų k.

7.50 val. – Pagraužių k.

 7.55 val. – Skaisčių k.

                        

8.10 val. – Salaperaugio k.

8.15 val. – Senabūdžio k.

© 2022 Liubavo Juozo Montvilos mokykla. Visos teisės saugomos.