Administracija

Direktorė:

Romualda Jankevičiūtė

Mokyklai vadovauja nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. 1991 m. baigė VPI ir įgijo fizikos – astronomijos mokytojo specialybę. 2000 m. baigė ŠU ir įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę. 2020 m. baigė ŠU ir įgijo specialiojo pedagogo – logopedo specialybę. 2003 m. suteikta trečioji vadybos kvalifikacinė kategorija.

 

Pavaduotoja ugdymui:

Vil nuotraukaRentelienė Vilija

1984 m. baigė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginę mokyklą ir įgijo auklėjimo ikimokyklinėse įstaigose specialybę. 1997 m. pradėjo dirbti Liubavo pagrindinėje mokykloje vaikų šokių ratelio mokytoja. 2004 m. baigė Marijampolės kolegiją ir įgijo pradinės mokyklos mokytojo kvalifikaciją. 2005 m. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultete baigė aukštųjų neuniversitetinių studijų edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą ir įgijo mokytojo profesinę kvalifikaciją.

2005 m. suteikta choreografijos, 2009 m. žmogaus saugos, 2011 m. etikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

Nuo 2002 m. - direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 2005 m. suteikta trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Pamokų laikas

1) 08:30 - 09:15

2) 09:25 - 10:10

3) 10:20 - 11:05

Ilgoji pertrauka (pietūs)

4) 11:30 - 12:15

5) 12:25 - 13:10

6) 13:15 - 14:00

7) 14:05- 14:50

 

© 2021 Liubavo Juozo Montvilos mokykla. Visos teisės saugomos.