Mokytojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2020 – 2021 MOKSLO METAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kokią mokslo

įstaigą baigė ir kada

Specialybė

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomi dalykai, klasė

1

Alina Bagdonienė

Marijampolės pedagoginė mokykla, 1991,

Marijampolės kolegija, 2008

Ikimokyklinis

auklėjimas

Anglų – rusų k., mokytojas

Vyr. mokytoja

anglų – rusų k.

Anglų k.

2-10 kl.,

rusų k. 6-10 kl.

2

Renata Bubinienė

Marijampolės kolegija, 2009,

VPU, 2010

Socialinis

pedagogas

Vyr. socialinė

pedagogė

Nef. švietimas

1-10 kl.,

profes. karj. planav. 10 kl.

3

Justinas Deveikis

VPU

Informatikos

mokytojas

Vyr. mokytojas

informacinės

technologijos

Informacinės

technologijos

5,6,7,10 kl.,

nef. švietimas

5-10 kl.

4

Rita Eidukaitienė

VVPI,1984

Fizikos

mokytojas

Vyr. mokytoja

fizika

Fizika

7-10 kl.;

matematika 5-10 kl.;

chemija 8, 10 kl.

5

Vida Jankevičienė

VPU, 2005

Lietuvių k.

mokytojas

Vyr. mokytoja

lietuvių k.

Lietuvių k.

5 – 10 kl.

6

Romualda Jankevičiūtė

VVPI, 1991,

ŠPU, 2001

ŠU, 2020

Fizika – astron.,

pradinių kl. mokytoja

spec. pedagogas (logopedas)

III vadybinė

kvalifikacinė

kategorija;

 

7

Renata Kižienė

ŠU, 2005

Pradinis ugdymas

 

Priešmokyklinis ugdymas

8

Dainius Kižys

Lietuvos kūno kultūros akademija,

2005

Treniravimo sistemos studijų programa

Vyr. mokytojas

 kūno kultūra

Kūno kultūra 5-10 kl.,

 nef. švietimas

5-10 kl.

9

Genė Lisauskienė

VPU, 1995

Ikimokyklinis

auklėjimas

Vyr. mokytoja

pradinės kl.

Pradinėse

klasėse

10

Jurgita Murauskienė

Marijampolės kolegija, 2004,

ŠU, 2006

Pradinis ugdymas ir vokiečių k.,

pradinis

ugdymas

Vyr. mokytoja

pradinės kl.

Pradinėse

klasėse

11

Daiva Petrauskienė

Kauno religijų studijų kolegija, 2004

Katalikų religijos

mokytoja

Vyr. mokytoja

tikyba

Tikyba 1 – 10 kl.,

nef. švietimas

5-10 kl.

12

Vilija Rentelienė

Kapsuko pedagoginė

mokykla, 1984,

Marijampolės kolegija, 2005

Ikimokyklinis

auklėjimas,

pradinis

ugdymas

III vadybinė

kvalifikacinė

kategorija,

vyr. mokytoja choreografija,

etika, žmogaus sauga

Etika 5-10 kl.,

žmogaus sauga 5,8,10 kl.,

nef. švietimas

1 – 10 kl.

13

Alvydas Ryckis

VVPI, 1993

Geografijos ir biologijos mokytojas

Geografijos mokytojas

metodininkas

Gamta ir žmogus 5-6 kl.;

geografija 6-10 kl.;

biologija 7, 8, 10 kl.

14

Sigutė Valentaitė  Rugienė

Vilniaus konservatorija, 1994,

VPU, 2005

Muzikos mokytojas,

socialinis

pedagogas

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzika

5 – 10 kl.,

15

Zenona Valentienė

Vilniaus aukštesnioji ped. m-la, 2001,

Marijampolės kolegija, 2010

Dailės ir darbų mokytoja,

dailės ir technologijų mokytoja

Vyr. mokytoja dailė ir technologijos

Dailė, technologijos 5 – 10 kl.,

nef. švietimas 5-10 kl.

Pamokų laikas

1) 08:30 - 09:15

2) 09:25 - 10:10

3) 10:20 - 11:05

Ilgoji pertrauka (pietūs)

4) 11:30 - 12:15

5) 12:25 - 13:10

6) 13:15 - 14:00

7) 14:05- 14:50

 

© 2021 Liubavo Juozo Montvilos mokykla. Visos teisės saugomos.