Mokytojai

 

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2021 – 2022 MOKSLO METAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kokią mokslo

įstaigą baigė ir kada

Specialybė

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomi dalykai, klasė

1

Alina Bagdonienė

Marijampolės pedagoginė mokykla, 1991,

Marijampolės kolegija, 2008

Ikimokyklinis

auklėjimas

Anglų – rusų k., mokytojas

Vyr. mokytoja

anglų – rusų k.

Anglų k.

2-9 kl.,

rusų k. 6-9 kl.

2

Renata Bubinienė

Marijampolės kolegija, 2009,

VPU, 2010

Socialinis

pedagogas

Vyr. socialinė

pedagogė

Nef. švietimas

1-9 kl.,

profes. karj. planav. 9 kl.

3

Justinas Deveikis

VPU, 2011

Informatikos

mokytojas

Vyr. mokytojas

informacinės

technologijos

Informacinės

technologijos

5,6,7,9 kl.,

nef. švietimas

8 kl.

4

Rita Eidukaitienė

VVPI,1984

Fizikos

mokytojas

Vyr. mokytoja

fizika

Fizika

7-9 kl.;

matematika 5-9 kl.;

chemija 8, 9 kl.

5

Asta Gudelevičienė

VVPI, 1985

Istorijos ir visuomenės

mokslo mokytojas

Vyr. mokytoja

istorija

Istorija 5-9 kl.,

piliet. pagrindai 9 kl.,

nef. švietimas 5, 6 kl.

6

Vida Jankevičienė

VPU, 2005

Lietuvių k.

mokytojas

Vyr. mokytoja

lietuvių k.

Lietuvių k.

5 – 9 kl.

7

Renata Kižienė

ŠU, 2005

Pradinis ugdymas

Mokytoja

Priešmokyklinis, ikimokyklinis  ugdymas

8

Dainius Kižys

Lietuvos kūno kultūros akademija,

2005

Treniravimo sistemos studijų programa

Vyr. mokytojas

 kūno kultūra

Fizinis ugdymas 5-9 kl.,

 nef. švietimas

5-8 kl.

9

Genė Lisauskienė

VPU, 1995

Ikimokyklinis

auklėjimas

Vyr. mokytoja

pradinės kl.

1, 3 klasės

10

Jurgita Murauskienė

Marijampolės kolegija, 2004,

ŠU, 2006

Pradinis ugdymas ir vokiečių k.,

pradinis

ugdymas

Vyr. mokytoja

pradinės kl.

2, 4 klasės

11

Daiva Petrauskienė

Kauno religijų studijų kolegija, 2004

Katalikų religijos

mokytoja

Vyr. mokytoja

tikyba

Tikyba 1 – 8 kl.

12

Vilija Rentelienė

Kapsuko pedagoginė

mokykla, 1984,

Marijampolės kolegija, 2005

Ikimokyklinis

auklėjimas,

pradinis

ugdymas

III vadybinė

kvalifikacinė

kategorija,

vyr. mokytoja choreografija,

etika, žmogaus sauga

Etika 8, 9 kl.,

žmogaus sauga 5,8 kl.,

nef. švietimas

1 – 7 kl.

13

Alvydas Ryckis

VVPI, 1993

Geografijos ir biologijos mokytojas

Geografijos mokytojas

metodininkas

Gamta ir žmogus 5-6 kl.,

geografija 6-9 kl.,

biologija 7, 8, 9 kl.

14

Sigutė Valentaitė  Rugienė

Vilniaus konservatorija, 1994,

VPU, 2005

Muzikos mokytojas,

socialinis

pedagogas

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzika

5 – 9 kl.

15

Zenona Valentienė

Vilniaus aukštesnioji ped. m-la, 2001,

Marijampolės kolegija, 2010

Dailės ir darbų mokytoja,

dailės ir technologijų mokytoja

Vyr. mokytoja dailė ir technologijos

Dailė, technologijos 5 – 9 kl.,

nef. švietimas 5-8 kl.

Pamokų laikas

1) 08:30 - 09:15

2) 09:25 - 10:10

3) 10:20 - 11:05

Ilgoji pertrauka 0-4 kl. mokiniams

4) 11:25 - 12:10

Ilgoji pertrauka 5-9 kl. mokiniams

5) 12:30 - 13:15

6) 13:20 - 14:05

7) 14:10- 14:55

 

Mokinių pavėžėjimas

7.30 val. - Kalvarija

7.40 val. – Akmenynų k.

7.50 val. – Pagraužių k.

 7.55 val. – Skaisčių k.

                        

8.10 val. – Salaperaugio k.

8.15 val. – Senabūdžio k.

© 2022 Liubavo Juozo Montvilos mokykla. Visos teisės saugomos.