PAMOKŲ LAIKAS

 

1. 8.30  9.15

2. 9.25 10.10

3. 10.20 11.05

4. 11.15 12.00

5. 12.30 13.15

6. 13.25 14.10

7. 14.20 15.05

 

Kontaktai

 

Kalvarijos sav.

Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 190376359

Adresas: Mokyklos g. 4

Miestas: Liubavo k., Kalvarija.

Pašto kodas: LT-69293

Telefonas (8 343) 42 723;

Faksas      (8 343) 42 780;

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

MOKYKLOJE VEIKIA

 

TEOWIFI

 


 NUORODOS

 

 

 

 

 

tev linija

 

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Mokiniai į mokyklą priimami Kalvarijos savivaldybės tarybos patvirtinta Priėmimo į Kalvarijos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarka, nustatančia  Kalvarijos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijas.
Mūsų mokyklai priskirta: Aguonio, Asavos, Barkų, Beržynų, Gulbinavo, Jurgiškių, Klinavo, Kovų, Liubavo, Mantrimų, Pagraužių, Reketijos, Sabaliavo, Salaperaugio,Skaisčių, Šarkyčio, Šarkio, Tribarčių, Žiogaičių ir kiti aplinkiniai kaimai.
Kalvarijos savivaldybės taryba nustatė 11 klasių komplektų ir minimalų mokinių skaičių klasėje (jungtinėje) ne mažiau kaip 5 gyvenvietės bendrojo lavinimo mokykloje, jei mokoma pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas. Jei mažesnis mokinių skaičius klasėje negu patvirtinta šiame sprendime, klasė nekomplektuojama ( mokiniai tęsia mokslą artimiausioje mokykloje).
Į mokyklą priimami norintys mokytis pagal priešmokyklinio , pradinio, pagrindinio ugdymo programas, pateikę dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintoje nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkoje.
Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys Kalvarijos tarybos Liubavo pagrindinei mokyklai nustatytoje aptarnavimo teritorijoje. Specialiųjų poreikių vaikai, gyvenantys Kalvarijos sav. tarybos Liubavo pagrindinei mokyklai nustatytoje aptarnavimo teritorijoje, priimami mokytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.
Esant laisvų vietų, į mokyklą priimami asmenys, gyvenantys kitų mokyklų aptarnaujamoje teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijoje. Jei į mokyklą jau priimti visi norintys mokytis mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, o į likusias laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti, pirmiausia priimami:
· 1-8 klasių vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje; · 1-8 klasių vaikai, kurių tėvai dirba mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pateikiami mokyklos direktorės vardu ir registruojami vadovaujantis gaunamų dokumentų registravimo tvarka. Prašymai mokytis nuo mokslo metų pradžios priimami:
· į priešmokyklinio ugdymo grupę ir pirmą klasę nuo balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos.; · į antrą – dešimtą – nuo gegužės 6 iki rugpjūčio 31 dienos;
Mokykloje formuojamuose klasių komplektuose ar priešmokyklinio ugdymo grupėse esant laisvų vietų, mokyklos direktorė įsakymu pratęsia prašymų priėmimo terminą arba skelbia papildomą priėmimą į laisvas vietas.
Prasidėjus mokslo metams, mokiniai priimami į laisvas vietas mokykloje esančiuose klasių komplektuose ir priešmokyklinio ugdymo grupėje.
Iš užsienio atvykę ( grįžę ) asmenys, neturintys mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, į mokyklą priimami po to, kai mokykla atlieka jų užsienyje įgyto pradinio, pagrindinio mokslo programos dalies vertinimą.
Esant reikalui, mokykla sudaro sąlygas moksleiviui likviduoti mokymosi spragas ir atsiskaityti.
Mokykla su visais naujai priimtais mokiniais sudaro rašytines sutartis:
1. Vaiko iki 14 metų mokymo sutartį jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais; 2. Vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) sutikimą; 3. Sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai; 4. Švietimo santykiai mokykloje prasideda nuo pirmos mokymosi dienos; 5. Sutartis registruojama mokykloje.
Mokykloje vartojamo sutarties forma tvirtinama mokyklos direktorės įsakymu.
Mokinys, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vaikų teisių apsaugos skyriumi, gali būti pašalintas iš m mokyklos. Šiuo atveju mokykla nutraukia sutartį su mokiniu.

SUKURTA: TVSMEDIA